Vaste MTB route

MTB Route  “Zuidwolde –Dwingelderveld”

 

Achtergrond

WTC Ruinen heeft afgelopen voorjaar een plan gemaakt voor het aanleggen van een doorgaande ATB route vanaf de bestaande route Zuidwolde naar de bestaande route Dwingelderveld.

De route is globaal aangegeven op bijgaande route kaart.

We hadden als WTC al een vaste route in de boswachterij Ruinen, maar we zien dat ATB’en populair is. Een nieuw uitdagend parcours voorziet in een behoefte. Bovendien hebben terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten behoefte aan regulering van het betreden van kwetsbare natuurgebieden. Het aanleggen van een spannende ATB route draagt daar aan bij en beperkt het ongecontroleerde betreden van het gehele gebied.

De route wordt aantrekkelijk met stukken singeltracks en uitdagingen zoals kombochten, heuvels en andere “kunstwerken” op natuurlijke basis.

De route leidt langs diverse “Start en Rustpunten”  die voorzien zijn of voorzien worden van voorzieningen zoals fietsschoonmaakplaatsen, fietsenverhuur en andere fiets gerelateerde zaken.

Inmiddels hebben we van de Gemeente De Wolden subsidie gekregen in het kader van de regeling  “Initiatiefrijk De Wolden”, aangezien het project bijdraagt aan de sport en toeristisch/recreatieve ontwikkeling van de gemeente. Daarnaast hebben we van de Provincie Drenthe een bijdrage gekregen in het kader van het Project ‘Op Fietse’.  Deze regeling heeft onder andere als doelstelling om verbindende ATB routes aan te leggen om daarmee Drenthe als fietsprovincie op de kaart te zetten.

We hebben dus de middelen om het professioneel aan te pakken waarbij wij als WTC zelf een bijdrage leveren door hand en spandiensten in zelfwerkzaamheid te doen.

Hoe pakken we dat aan ?

Nu we de financiering rond hebben moeten we in overleg met de grondeigenaren, waarvan naast diverse particulieren, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de belangrijkste zijn.  De routes moeten in detail uitgewerkt worden, alles moet aan wet- en regelgeving worden getoetst en eventuele vergunningen moeten worden aangevraagd.

We denken dat we het gehele traject in twee fasen op gaan splitsen:

Fase 1

Realiseren van de route van Zuidwolde tot aan Ruinen ( blauw en rood op de kaart):

Planuitwerking vanaf heden tot eind december

Winter en voorjaar 2019 (daarna begin broedseizoen waarin in het bos niet gewerkt mag worden)

Fase 2

Realiseren van de route vanaf boswachterij Ruinen via Anserdennen naar Dwingelderveld (paars op de kaart):

Planuitwerking tussen heden en september 2019

Aanleg tussen september 2019 en eind maart 2020

We worden geholpen door Patrick Jansen van het bedrijf Tracks & Trails.  Patrick is zelf topsporter en heeft heel veel ervaring met het bouwen van ATB routes . Hij  is onder andere betrokken bij ATB route projecten in  Veenhuizen, Roden, Terhorsterzand, Holten, Rijssen etc.  Kijk ook op: http://www.trackstrails.nl/projecten.

We zijn voornemens om een lokaal grondverzetbedrijf in te schakelen voor het machinale en specialistische werk. Hand en spandiensten gaan de WTC leden zelf doen. 

Hoe verder?

Een werkgroep van onze club, bestaande uit Albert Luten, Jan Koster,  Henk Slager en Aaldert Hooijer zijn druk met de voorbereiding.

Naar verwachting zullen we tegen het eind van het jaar fase één planmatig helemaal uitgewerkt hebben.

Voorlichtingsavond

We zijn voornemens om ergens in oktober of november een planpresentatie te gaan houden waarvoor alle leden uitgenodigd gaan worden.

Het bestuur